Đăng Ký Học Máy Đào, Xúc, Múc,Cẩu, Lu-TOÀN QUỐC

Đăng Ký Học Máy Đào-Xúc-Múc-Cẩu-Lu Trên Toàn Quốc Chỉ Với 900K. Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn Khai giảng Lớp Học Máy Đào-Xúc-Múc-Cẩu-Lu Vào Ngày 12 Và 24 Hàng...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Gió Đá-Cấp Chứng Chỉ Hàn Gió Đá

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Gió Đá – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Hàn Gió Đá Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Áp Lực-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn Áp Lực

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Áp Lực – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Hàn Áp Lực Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Hơi-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn Hơi

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Hơi – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Hàn Hơi Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP Hồ Chí...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Điện-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn Điện

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Điện – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Hàn Điện Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP Hồ Chí...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 6G-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn 6G

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 6G – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Nghề Hàn 6G Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP Hồ Chí Minh....

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 5G-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn 5G

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 5G – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Nghề Hàn 5G Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP Hồ...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 4G-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn 4G

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 4G – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Hàn 4G Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP Hồ Chí...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 3G-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn 3G

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn 3G – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Hàn 3G Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP Hồ Chí...

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Mig-Cấp Chứng Chỉ Nghề Hàn Mig

Lớp Sơ Cấp Nghề Hàn Mig – Sau 1 Ngày Có Chứng Chỉ Nghề Hàn Mig Chỉ Với 900K Tại Trường Kinh Tế Kỹ Thuật Sài Gòn TP Hồ Chí...